Technisch Expert Jansen, Uithuizen

Meer professionaliseren
ADV is bij ons gekomen door een aanbeveling van een directeur van een “con-collega” bedrijf! Onze organisatie stond al goed, maar ik wilde meer professionaliseren. De puntjes op de i, zeg maar. Ik wist dat we er nog meer uit konden halen.

Bedrijfsdoorlichting
In een eerste gesprek werd het al snel duidelijk dat ADV een toegevoegde waarde voor mijn bedrijf zou kunnen zijn. Zij maakten een eerste analyse (bedrijfsdoorlichting) om de verbeterpunten van mijn organisatie inzichtelijk te maken. Ook in mijn bedrijf kwam naar voren dat er veel dingen goed gaan en veel zaken als vanzelfsprekend worden aangenomen.

Verbetertraject
Na de analyse en de presentatie van de oplossingsrichtingen, zijn wij een verbetertraject gestart. Ik noem nadrukkelijk wij, want we hebben het samen gedaan. Een interne coördinator, een medewerker van mij, zorgt dat de veranderingen vanuit de organisatie zelf komen. Zo konden wij, met de stok achter de deur, de veranderingen doorvoeren.

Beter Rendement
Dit heeft geleid tot meer rust, structuur en regelmaat binnen mijn organisatie. Een leuke bijkomstigheid is dat mijn omzet omhoog gegaan is met dezelfde mensen, maar mijn kosten niet. Een beter rendement in deze crisistijd als gevolg.

Bedrijfsovername
ADV Advies Groep heeft ons ook geholpen, toen de gelegenheid zich voor deed om een bedrijf over te nemen. Doordat bij ons de structuur goed zat, konden we deze structuur meenemen naar het andere bedrijf.

Terugverdiend
Voor mij persoonlijk sprak ook de betrokkenheid van de adviseur een rol in dit verbetertraject. Het is nu aan ons om de vruchten ervan te blijven plukken, want bezig zijn met je bedrijf is een continu proces. De ADV werkwijze heeft zich dubbel en dwars bij ons terugverdiend.

Bedrijf: Technisch Centrum Jansen
Plaats: Uithuizen
Referentie: de heer H. Jansen
Functie: Directeur
Telefoonnummer: 0595 – 431650